Hyppää sisältöön

IR:n pulssilla: CSRD-raportointi

Suomen IR-yhdistys teetti jäsenten pyynnöstä maaliskuussa kyselyn meitä kaikkia puhuttavasta aiheesta, CSRD:stä (Corporate Sustainability Reporting Directive). Kiitos kaikille vastaajille!

CSRD velvoittaa yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan osana vuosikertomustaan vuodesta 2024 eteenpäin uuden standardin mukaisesti. Moni IR:ssäkin on varmasti päässyt tutustumaan CSRD:n saloihin ja uusiin käsitteisiin kuten DMA ja ESRS. Tämän vuoksi moni teistä halusi tietää, miten muut yhtiöt ovat valmistautuneet CSRD:n tuloon ja miten se aiotaan toteuttaa yhtiöissä. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 32 yhdistyksen jäsentä.

Kyselyn tulokset

CSRD koskee yhtiöitä, joilla kaksi kolmesta seuraavasta kriteeristä täyttyy: 250 työntekijää, yli 40 miljoonan euron liikevaihto tai yli 20 miljoonan euron tase. Kyselyyn vastanneista CSRD koski noin 71 prosenttia.

CSRD:tä koskettavista suurin osa (41,9 %) aikoi raportoida CSRD:n vaatimat tiedot ainoastaan hallituksen toimintakertomuksessa. Viiden vastaajan (16,1 %) yhtiöt aikoivat julkaista erillisen vastuullisuusraportin.

Kysymys: Miten yhtiössänne toteutetaan CSRD-raportointia vuonna 2024?

Monia IR:ssä varmasti mietityttää raportointiaikataulu ja CSRD:n vaikutukset siihen ensi vuodesta alkaen. Reilu kolmannes vastanneista (38,7 %) aikoi pitää raportoinnin vuosikellon ennallaan, kun lähes neljännesosassa (22,6 %) vastaajien yrityksissä oli päädytty siirtämään tulosjulkistusta. Huomattavan monessa yhtiössä (25,8 %) aikataulut olivat vielä epäselvät.

Kysymys: Vaikuttaako CSRD-raportointi kuluvan vuoden raportoinnin aikatauluihinne?

Kyselyn perusteella valmiudet ja resurssit CSRD:tä varten vaihtelevatkin paljon yhtiöiden välillä. Huomattavaa onkin, että vain 29 prosenttia vastaajista oli, samaa tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa, että hänellä on IR-ammattilaisena riittävät valmiudet CSRD-raportointiin liittyen. Osittain tästä syystä moni arvatenkin toivoikin yhdistyksen järjestävän jäsentapahtumia CSRD-raportointiin liittyen ja sellainen onkin luvassa jo 9.4.2024.

Kysymys: Vastaa muutamaan väittämään CSRD-raportointiin liittyen

_

Seuraava IR:n pulssilla kysely tehdään kevään aikana. Voit ehdottaa matalalla kynnyksellä aiheita pulssikyselyiksi osoitteeseen firs@firs.fi.

Powered by BetterDocs