Hyppää sisältöön

Jäsenkriteerit

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilöt, joiden työajasta yli puolet kuluu sijoittajasuhteiden tai talousviestinnän hoitamiseen

  • yhtiöissä, joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteina, tai
  • yhtiöissä, jotka ovat laskeneet liikkeeseen velka- tai ns. välirahoitusinstrumentteja, joilla on jälkimarkkinat, tai
  • yhtiöissä tai liikelaitoksissa, jotka ovat ilmoittaneet suunnittelevansa listautumista suomalaiseen tai ulkomaiseen pörssiin, suunnitelmien osalta hallitus harkitsee tarvittaessa tapauskohtaisesti, milloin hakijan jäsenyyden arvioidaan edistävän yhdistyksen tarkoitusta tai
  • sijoittajasuhdekonsultointia tarjoavissa yhtiöissä.

Lisäksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilöt

  • jotka edustavat alan toimintaa sääteleviä viranomaistahoja tai alan toimintaa edistäviä voittoa tavoittelemattomia yhddistyksiä tai säätiöitä, tai
  • joiden jäsenyyden hallitus muuten harkitsee edistävän yhdistyksen tarkoitusta.

Kunniajäseneksi yhdistyksen vuosikokous voi kutsua henkilön, joka on pitkäjänteisesti ja erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi tai sijoittajasuhteiden hoidon kehittämiseksi. Kunniajäsenyys on elinikäinen. Yhdistyksellä voi olla enintään viisi kunniajäsentä yhtäaikaisesti.