Hyppää sisältöön

Apurahat

IR-yhdistys jakaa vuosittain apurahoja sijoittajasuhteita ja talousviestintää käsittelevään tutkimustyöhön. Tutkimuksen pitää liittyä joko ylempään korkeakoulututkintoon (maisteri) tai jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori). Tilikausittainen enimmäismäärä on 2 000 euroa.

Apurahahakemuksia käsitellään yhdistyksen hallituksen toimesta noin kolmen kuukauden välein. Voit hakea apurahaa milloin vain.

Myönnetyt apurahat

2023

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt apurahan väitöskirjatutkimukseen seuraavasti. Tutkimusapurahan suuruus on 1 000 euroa. 

  • Annika Hannola, ”Social media as a tool in investor relations”. Gradu valmistui Jyväskylän yliopistossa vuonna 2023. Lue lisää.

2022

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt apurahan väitöskirjatutkimukseen seuraavasti. Tutkimusapurahan suuruus on 1 000 euroa. 

  • Anna Katriina Tikkala, ”Vaurastumisen diskurssit suomalaisessa sijoitusviestinnässä”, Vaasan yliopisto, Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö. Lue Tikkalan blogikirjoitus aiheesta.

2021

Apuarahoja ei myönnetty.

2020

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt apurahan väitöskirjatutkimukseen seuraavasti. Tutkimusapurahan suuruus on 2 000 euroa, josta puolet maksetaan kun apuraha on myönnetty ja puolet kun tutkimus on valmis ja tulokset esitelty jäsenille. 

  • Yasith Hirimburegama”Corporate governance: tehokas osakkeenomistajien suoja. Pienille ja keskisuurille yrityksille kasvua, monipuolistumista ja kilpailua”, Turun yliopisto, yritysjuridiikka. 

2019 

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt apurahoja pro gradu -tutkielmien tekoon seuraavasti. Tutkimusapurahan suuruus on 1 000 euroa.

  • Artturi HärkönenTaloudellisten tunnuslukujen heijastuminen pörssiyhtiöiden tulosjulkistuksissa käytettyyn kieleen, Vaasan yliopisto, viestintätieteet
  • Marianne MäntyojaVakuuttamaan pyrkivä viestintä julkisen ostotarjouksen prosessissa – tarkastelussa markkinointiesitteiden retoriset keinot, Vaasan yliopisto, viestintätieteet

2018

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt tutkimusapurahan Helsingin yliopiston suomen kielen opiskelijalle Ville Punsarille. Punsarin sijoittajaviestintää käsittelevän pro gradu -tutkielman aiheena on  ”Tuloksenhallintaa tulosvaroituksissa. Ammatillisten käytänteiden kohtaaminen suomalaisten pörssiyhtiöiden viestinnässä.” Tutkimusapurahan suuruus on yhteensä 1 000 euroa.

2017

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt 500 euron apurahan Vaasan yliopiston viestintätieteiden opiskelijalle Anselmi Luomalle. Luoman sijoittajaviestintää käsittelevän pro gradu -tutkielman aiheena on  ”Miten suuret suomalaiset pörssiyritykset perustelevat olevansa hyvä sijoituskohde?”

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt 500 euron apurahan Vaasan yliopiston jatko-opiskelijalle Kaisa Penttiselle kauppatieteen alan väitöskirjatutkimuksen tulosvideoita koskevan artikkelin aineiston käsittelyä varten. Penttisen väitöskirja-artikkelin tarkoituksena on tutkia, mikä tehtävä tulosvideoilla on yrityksen ja sen sidosryhmien välisessä vuorovaikutuksessa.

2016

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt 500 euron apurahan Aalto-yliopiston opiskelijalle Ella Malmille. Malmin pro gradu -tutkielman aiheena on ”Communicating corporate social responsibility in investor relations”.

2015

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt 500 euron apurahan Aalto-yliopiston opiskelijalle Kristiina Revolle. Revon pro gradu -tutkielman aiheena on ”The effects of international operating environment on investor relations (Kansainvälisen toimintaympäristön vaikutukset sijoittajaviestintään)”.

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt 500 euron apurahan Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalle Hanna Saloheimolle. Saloheimon pro gradu -tutkielman aihe on Vastuullisuusviestintä osana proaktiivista sijoittajaviestintää ja eettisten sijoittajien (socially responsible investors) tavoittaminen.

2014

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt 500 euron apurahan Turun Kauppakorkeakoulun opiskelijalle Hanna-Maria Peltoselle. Peltosen pro gradu -tutkielman aiheena on ”Sijoittajaviestintä organisaation kriisitilanteessa: Ukrainan kriisin vaikutus suomalaisten pörssiyhtiöiden sijoittajaviestintään”.

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt 500 euron apurahan myös Turun Kauppakorkeakoulun opiskelijalle Iiro Lehtiselle suomalaisiin IR-ammattilaisiin kohdistuvan tutkimuksen tekemiseen.

2013

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt 500 euron apurahan Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulun opiskelija Nina Nummelalle. Nummelan pro gradu -tutkielman aiheena on ”Kuinka sijoittajaviestintä voi tehdä yrityksestä houkuttelavamman sijoituskohteen?”.

2012

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt 500 euron apurahan Turun kauppakorkeakoulun opiskelija Annika Mustalahdelle. Mustalahden pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää miten sosiaalista mediaa voidaan käyttää sijoittajaviestinnän välineenä ja erityisesti suhteiden ylläpidossa nykyisten sijoittajien välillä.

2011

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on syksyllä 2011 myöntänyt kaksi 500 euron apurahaa pro gradu -tutkielmiin:

500 euroa Antti Kaakkolalle Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta pro graduun ”Pörssiyhtiöiden tulevaisuudennäkymiä koskevaan tiedottamiseen liittyvät vaatimukset”.

500 euroa Janne Saariselle Turun kauppakorkeakoulusta pro graduun yhteiskuntavastuuraportoinnista.

2009

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on joulukuussa 2009 myöntänyt kolme apurahaa pro gradu -tutkielmiin. Kaikki myönnetyt apurahat ovat 600 euroa. Hakemuksia yhdistys sai määräaikaan mennessä viisi kappaletta.

600 euroa Hanna-Niina Leivolle Turun yliopistosta pro graduun ”Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos. Mitä tarkoitetaan tahallisuudella ja törkeällä huolimattomuudella RL 51:5 §:ssä määritellyn tunnusmerkistön kohdalla?” (2009)

600 euroa Saara-Sofia Sutelalle Turun kauppakorkeakoulusta pro graduun ”Miten suomalaiset monikansalliset pörssiyritykset viestivät yhteiskuntavastuustaan Internet-sivuillaan?” (2009)

600 euroa Hanna Ylä-Jääskelle Helsingin kauppakorkeakoulusta pro graduun ”Sisältöanalyysi listayhtiöiden riskiraportoinnista vuosina 2007 ja 2008” (2009)

Stipendit vuosina 2006 – 2009

– 500 euroa Sanna Tammelle Helsingin kauppakorkeakoulusta pro graduun ”Strategiadiskurssi suomalaisten pörssiyhtiöiden vuosikertomuksissa” (2006).

– 1 500 euroa Taru Rastaalle Helsingin kauppakorkeakoulusta väitöskirjaan ”Yrityksen arvon muodostumiseen vaikuttavat aineettoman pääoman tekijät ja informaation kanavoituminen pääomamarkkinoille” (2006).

– 500 euroa Teemu Tuomas Salmelle Helsingin kauppakorkeakoulusta pro graduun ”Suomalaisuuden symbolit Valtiokonttorin sijoittajaviestinnässä” (2007),

– 600 euroa Juha-Pekka Laivolle Turun kauppakorkeakoulusta pro graduun ”Sijoittajaviestinnän tarjoamat mahdollisuudet kansainvälistyvien pk-yritysten rahoitusjärjestelyissä” (2009).