Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Evästeet

Verkkosivustomme ei kerää eikä tallenna käyttäjistä ilman käyttäjän suostumusta sähköpostiosoitteita tai mitään muita henkilökohtaisia tai tunnistettavia tietoja.

Verkkosivustolla käytetään vain verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.

Statistiikka

Verkkosivustolla on käytössä statistiikka. Statistiikka ei käytä evästeitä, eikä dataa välitetä kolmannelle osapuolelle, eikä yksittäistä kävijää voi tunnistaa, koska kaikki IP-osoitetiedot on anonymisoitu. Sivuston statistiikka kerää sivuston käytöstä yleisiä tilastotietoja ja on sivuston kehittämisen kannalta välttämätön.

Rekisteriselosteet

Suomen IR-yhdistys ry:n jäsenrekisteri.

Tämä on Suomen IR-yhdistys ry:n (1584778-1) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 24.5.2018.
Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Suomen IR-yhdistys ry, y-tunnus (1584778-1), kotipaikka Espoo.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö on yhdistyksen sihteeri, joka on henkilötietojen käsittelijä. Yhteystiedot: firs@firs.fi, osoite Sibeliuksenkatu 9 A 8, 00250 Helsinki, puhelin 0447461454.

3. Rekisterin nimi
Suomen IR-yhdistys ry:n jäsenrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– rekisterinpitäjän oikeutettu etu: yhdistyksen jäsenyys

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen toiminnan järjestäminen sekä yhteydenpito ja tiedotus jäsenille, koulutusten, jäsentilaisuuksien ja muiden toimintaan liittyvien tilaisuuksien järjestely, jäsensuhteen ylläpito sekä jäsenmaksulaskutuksen hoitaminen. Yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitäminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, evästeet, kirjautumis/log-tiedot, laskutustiedot sekä muut jäsensuhteeseen liittyvät tiedot kuten tapahtumiin ilmoittautumistiedot.

Tietoja säilytetään vain sen aikaa, mikä on toiminnan järjestämisen kannalta tarpeellista. Tapahtumiin ilmoittautuneiden tiedot anonymisoidaan automaattisesti 30 päivän kuluttua tilaisuudesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti henkilöltä itseltään jäseneksi hakulomakkeen yhteydessä. Lisäksi henkilö voi itse muokata tietojaan jäsensivuilla ja ilmoittautua tapaamisiin. Tietoja voidaan saada myös www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Jäsenrekisteriä käsittelee myös osana toimintaa yhdistyksen it-toimittaja Kehätieto ja sähköpostipalvelu sijaitsee Planeetta-nimisessä palvelussa. Tiedot luovutetaan Nordean järjestelmään jäsenlaskutuksen toteuttamista varten.

Tietoja voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin. Tietoja ei pääsääntöisesti käytetä markkinoinnillisiin tarkoituksiin, ellei hallitus siitä erikseen päätä esimerkiksi koulutustilaisuuksien yhteydessä.

Tapahtumiin ilmoittautuneiden tiedot (nimi, asema ja yhtiö sekä sähköpostiosoite) voidaan jakaa muiden tapahtumaan osallistuvien jäsenten kesken sekä esiintyjälle ja järjestäjälle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu henkilön kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yhdistys voi valokuvata tilaisuuksissaan ja julkaista kuvia osana tavanomaista toimintaansa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, tapaamispyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen firs@firs.fi. Tällöin sovitaan henkilökohtainen tapaaminen, jossa rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Tapaamispyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen firs@firs.fi ja tällöin sovitaan henkilökohtainen tapaaminen, jossa rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).