Hyppää sisältöön

Yksityissijoittajat tarvitsevat tietoa

Helsingin Pörssiin listattujen yhtiöiden kotimaisista omistajista ylivoimaisesti suurin omistajaryhmä on kotitaloudet.

Euroclearin neljännesvuosittain päivittyvän tilaston mukaan kotitaloudet omistivat syyskuun lopussa 23 % Nasdaq Helsinkiin listattujen yhtiöiden osakkeista. Vertailun vuoksi todettakoon, että yritykset omistivat 15 % ja julkisyhteisöt (kuten eläkevakuutuslaitokset) 8 % osakkeista. Merkittävä osuus osakkeista (42 %) on hallintarekisteröitynä.

Kotitaloudet ovat kuitenkin hyvin heterogeeninen ryhmä omistajia. Osa omistajista seuraa yhtiöitä hyvinkin aktiivisesti ja lukee omistamiensa yhtiöiden raportit huolellisesti, kun taas toinen ääripää tuskin edes muistaa omistavansa osakkeita. Joka tapauksessa yhtiöillä on vahva intressi pitää sijoittajat hyvin informoituna liiketoimintansa kehityksestä – ei pelkästään arvopaperimarkkinalain takia – vaan myös yhtiön osakkeen likviditeetin ja tehokkaan hinnanmuodostuksen varmistamiseksi.

Suomalainen yksityissijoittaja on keskimäärin myös hyvin pitkäjänteinen ja kärsivällinen omistaja. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun yhtiöt tarvitsevat lisärahoitusta vaikkapa osakeannin muodossa. Kun omistaja tuntee yhtiönsä, on merkintäoikeusantiin osallistuminen usein lähes automaattista. EU:n esitedirektiiviä ollaan parhaillaan uudistamassa ja tämän seurauksena listayhtiöiden osakeanteihin liittyvät esitevaatimukset (toivottavasti) kevenevät. Tällöin säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden merkitys kasvaa myös rahoituksen saannin näkökulmasta.

Kotitalousomistajien huomion saaminen on kuitenkin haasteellista. Suomalaisten pörssiyhtiöiden sijoittajasivut ovat kansainvälisesti vertailtuna esimerkilliset ja niiltä löytyy paljon myös yksityissijoittajien tiedontarvetta palvelevaa informaatiota. Ongelma usein onkin, miten saada sijoittajat käymään sivuilla.
Erilaiset messutapahtumat, yhtiöesittelyt ja muut sijoittajatilaisuudet ovat hyviä keinoja tavoittaa kotitalousomistajia ja monet sijoittajat arvostavatkin henkilökohtaista kontaktia yhtiön johdon kanssa. Tänä digitaalisuuden aikakautena on kuitenkin hyvä pohtia myös muita kanavia sijoittajien kohtaamiseksi. Yhtiöiden tulee näkyä siellä missä omistajatkin liikkuvat – aika näyttää millaisiksi sijoittajaviestinnän parhaat käytännöt muovautuvat.

Antti Lahtinen

Osakesäästäjien Keskusliitto

Toimitusjohtaja