Hyppää sisältöön

Vastuullisesti sijoittajaviestinnässä

Vastuullinen sijoittaminen on yksinkertaisesti parempi, fiksumpi tapa sijoittaa”, toteaa eräs sijoittaja.

Kiitos Maija vieraskynähaasteesta!
”Vastuullinen sijoittaminen on yksinkertaisesti parempi, fiksumpi tapa sijoittaa”, toteaa eräs sijoittaja. Myös vastuullinen sijoittaja hakee sijoitukselleen mahdollisimman hyvää tuottoa. Tähän on parhaat edellytykset silloin kun otetaan huomioon muitakin avainlukuja ja mittareita kuin mitä talousraportointiin perinteisesti sisältyy. Haasteellinen toimintaympäristö, kiristynyt taloustilanne ja vääjäämättä etenevä ilmastonmuutos ovat ajaneet sijoittajat valitsemaan sijoituskohteitaan yhä tarkemmin ja asettamaan uudenlaisia vaatimuksia sijoitukselle. Muulle kuin taloudelliselle tiedolle on selvästi kysyntää, sijoittajan näkökulmasta menestyvän liiketoiminnan tunnusmerkit ovat osin muuttuneet. Vastuullinen sijoittaja odottaa sijoituskohteeltaan kattavaa riskienhallintaa ja entistä laajempaa tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoitusta jolloin sillä voidaan arvioida olevan etulyöntiasema kilpailijoihinsa nähden.

Me suomalaiset yhtiöt olemme varsin pitkällä vastuullisuusasioista raportoimisessa, niiden mittaamisessa ja kehityksessä. Raportoinnista ja vaatimusten noudattamisesta ei saisi kuitenkaan tulla itsetarkoitus ja uskonkin että tänä päivänä vastuullisuus on entistä vahvemmin mukana yritysten strategiassa, osin integroidun raportoinnin arvonluontimallintamisen myötä. Yritykset kokevat vastuullisuuden aidosti liiketoimintaeduksi, riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja analysointi auttaa varautumaan tulevaan ja sijoittajan näkökulmasta taklaa monta kysymystä toimintaympäristön riskeihin liittyen. Ja on selvää, että yllätykset yrityksen suoriutumisessa eivät ole sijoittajan mieleen.

Rahastojen ja eläkeyhtiöiden asiakkaat ovat myös yhä tietoisempia ympäristöstä ja haluavat sijoittaa varansa vastuullisesti. On inhimillistä, että koetaan halua vaikuttaa myös sijoittamisen kautta.

Miten sitten voimme IR:ssä valmistautua vastuullisiin sijoittajiin? Ehkä ensiksi tulisi ymmärtää vastuullisten sijoittajien näkökulma omalla teollisuudenalalla ja toimintaympäristössä, mitkä ovat kriittisiä asioita esim. ympäristön hallinnan, työntekijöiden oikeuksien tai vaikka hallintotapaan liittyen? Tehdä tämän mukaan suunnitelma, muotoilla pääviestit; missä olemme hyviä, missä olemme edistyneet ja mitkä ovat tavoitteemme, esim. päästövähennyksissä, energiatehokkuudessa, vakavien työtapaturmien vähentämisessä. Kaiken keskiössä tietysti yrityksen vastuullisuusraportointi, joka on loistava tietopaketti yritykseen perehtyvälle sijoittajalle.

Markkinalähtöisiin laajoihin kyselyihin kuten, CDP ja DowJones, on perusteltua vastata, koska niiden avulla sijoittaja voi helposti asettaa yrityksen tietylle tasolle ja hyvät tulokset kertovat tarkasta raportoinnista, läpinäkyvyydestä ja jo pitkälle viedystä vastuullisuusasioiden integroinnista osaksi operatiivista toimintaa. Tosin kyselyt voivat olla merkittävän laajoja ja kuormittaa organisaatiota, joten tässäkin voi olla järkevää tehdä priorisointia. Näinä päivinä saa helposti jo aikaiseksi SRI roadshown, erityisesti Pariisissa tuntuu olevan vahva edustus SRI-sijoittajilla, ei ehkä vähiten siitä syystä että Ranskassa sijoittajien on pakollista raportoida salkkunsa GHG-päästöt.

Ensi vuonna on näillä näkymin isompien yhtiöiden (yli 500 henk.) annettava selvitys politiikoista, riskeistä ja toiminnan tuloksista liittyen ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja omaan henkilöstöön sekä ihmisoikeuksiin ja korruption sekä lahjonnan torjumiseen. Tai, on selitettävä miksi ei selvitetä (”comply or explain”). Jo viime vuosina on yleistynyt yritysten verojalanjäljen raportointi. Vastuullisuusraportointi etenee ja vaatimukset kehittyvät. Itse koen vastuullisuusasioiden integroinnin sijoittajaviestintään tuovan merkityksellisyyttä ja uutta näkökulmaa työhöni. On myös virkistävää tavata sijoittajia, jotka ovat aidosti kiinnostuneita yrityksen kehityksestä osana yhteiskuntaa ja globaalina vaikuttajana, ja tämän ymmärtämiselle on yhä enenevissä määrin tilaus.

Aurinkoista kevättä kaikille!

Marja Mäkinen

Fortum Oyj

Ja haastan seuraavaksi vieraskynäkirjoittajaksi Sammosta Jarmo Salosen; olisi kiva kuulla miten markkinat ottavat vastaan uuden raportointikäytännön ja kvartaaliraportoinnista luopumisen.