Hyppää sisältöön

Uutiskirje 4/2023: Yhdistykselle on laadittu uusi strategia toiminnan tueksi

Kapeat resurssit ja toiminnan jatkuvuus ovat ainainen haaste kaikille pienille yhdistykselle. Hallituslaisetkin ovat vapaaehtoistyöntekijöitä ja aika on kaikilla rajallista. Tästä syystä on tärkeää miettiä tarkkaan, mihin hankkeeseen tai teemaan kulloinkin IR-yhdistyksessä panostetaan. 

Nämä haasteet tunnistaen yhdistyksen strategiatiimi työsti viime toimintakauden aikana kattavan suunnitelman yhdistyksen strategisista painopistealueista ja toimenpiteistä. Kattotavoitteiksi tiimi tunnisti seuraavat kuusi osa-aluetta:

  • Alan tunnettuuden ja houkuttelevuuden kasvattaminen
  • IR-ammattilaisten aseman nostaminen yhtiöissä / IR-ammattikunnan aseman esiintuominen ja kehittäminen
  • Tutkimustoiminta
  • Edunvalvonta
  • Yhdistyksen toiminnan ja viestinnän kehittäminen
  • Kansainväliset yhteydet

Kunkin ylätavoitteen alle strategiatiimi nimesi lukuisia yksityiskohtaisia toimenpiteitä, joilla tavoitteita käytännössä edistetään sekä niille aikataulut ja vastuuhenkilöt.

Strategiatiimi, johon kuului allekirjoittaneen lisäksi Tapio Pesola, Essi Lipponen, Hanna Jaakkola, Maija Hongas ja Lauri Haavisto, kokoontui erikseen myös pienemmissä teemaryhmissä pohtimaan ura- ja palkitsemistutkimusta sekä korkeakouluyhteistyötä. Tämän seurauksena uudistettiin ura- ja palkitsemistutkimus ja hallituksen jäsenet kiersivät puhujavieraina alan korkeakouluissa Helsingissä ja Jyväskylässä.

Toimintakaudella 2023-2024 jatketaan työtä yllä esiteltyjen kattotavoitteiden äärellä. Pyrimme jatkossa mm. mahdollistamaan jäsenistölle erilaisia uusia tapoja osallistua yhdistyksen toimintaan, esimerkiksi tapahtumasuunnitteluun. Samoin esimerkiksi korkeakouluyhteistyö saattaa tuoda edustamillemme yrityksille ja IR-tiimeille mahdollisuuksia hyödyntää opinnäyte- ja kurssitöitä erilaisissa projekteissa.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää toivottaen,

Pekka Rouhiainen,
hallituksen puheenjohtaja
Suomen IR-yhdistys ry