Hyppää sisältöön

Uutiskirje 5/2023: Pre-silent call

Keskustelut osakeanalyytikoiden kanssa hieman ennen hiljaisen periodin alkamista, eli “pre-silent callit”, ovat puhuttaneet kesällä. Pre-silent callit eivät ole mikään uusi keksintö, ja ne ovat olleet osa monen yhtiön IR-kokonaisuutta pitkään. Eri yhtiöiden käytännöt kuitenkin vaihtelevat. Pienemmissä firmoissa, joissa esimerkiksi vain yksi analyytikko seuraa yhtiön osaketta, on tilanne toisenlainen kuin isossa firmassa, jossa analyytikoita on vaikkapa yli kaksikymmentä.

Myös analyytikoiden lähestymistavoissa on eroja. Jotkut analyytikot haluavat olla aktiivisessa dialogissa yhtiön kanssa pitkin kvartaalia, toisille harvempi yhteydenpito ja esimerkiksi yhtiön julkaisemiin tiedotteisiin tutustuminen riittää. Alan vakiintunut käytäntö kuitenkin on julkaista kustakin yhtiöstä vähintään kaksi raporttia kvartaalissa: toinen muutama viikko ennen tulosta ja toinen heti tuloksen jälkeen. Näiden raporttien väliin jää siis tyypillisesti parin kuukauden tauko. Ennen tulosta edeltävän raportin julkaisua moni analyytikko haluaa kerrata kvartaalin tapahtumat myös yhtiön kanssa, jottei mitään olennaista jäisi huomaamatta. Näin etenkin tilanteessa, jossa yhtiöön ja toimialaan liittyvä uutisvirta on ollut vilkasta. Hyvälaatuinen analyysi on myös sijoittajien etu.

Kuinka pre-silent callit sitten pitäisi järjestää? Joissain yhtiöissä tarvetta pre-silent calleihin ei ole lainkaan. Toisessa yhtiössä puhelut järjestetään säännöllisesti IR:n voimin jokaisen analyytikon kanssa erikseen. Kolmas pitää yhteisen ryhmäpuhelun tai Teamsin kaikille analyytikoille CFO:n kanssa, mutta puhelu ei ole julkinen eikä sitä tallenneta. Joissain yhtiöissä taas pre-silent call on julkinen kaikille halukkaille ja tallenne jää myös katseltavaksi yhtiön nettisivuille.

Pre-silent calleissa, ja kaikessa muussakin sijoittajaviestinnässä on olennaista muistaa, että kaikki osakekurssiin vaikuttava tieto on julkistettava pörssitiedotteella.

Finanssivalvonta kertoi Kauppalehden artikkelissa pitävänsä hyvänä käytäntönä, että yhtiöt asettaisivat analyytikkopuhelut niiden verkkosivuilleen kaikkien sijoittajien saataville ja kertoi aikomuksestaan julkaista aiheesta artikkeli vielä vielä tämän vuoden aikana. FIVA myös muistutti, että yhtiöiden tulee pidättäytyä sellaisen tiedon antamisesta, mitä se ei ole julkistanut pörssitiedotteella kaikille sijoittajille.

Pre-silent calleissa, ja kaikessa muussakin sijoittajaviestinnässä on olennaista muistaa, että kaikki osakekurssiin vaikuttava tieto on julkistettava pörssitiedotteella. Sijoittajien tasapuolinen ja johdonmukainen kohtelu on periaate, joka sisältyy jo arvopaperimarkkinalakiinkin. Tämän lisäksi useat yhtiöt tapaavat instituutiosijoittajia, analyytikoita ja yksityissijoittajia erilaisissa tapahtumissa hiljaisen kauden ulkopuolella. Moni arvostaa mahdollisuutta kuulla yhtiön esittely suoraan IR:ltä, CFO:lta tai toimitusjohtajalta, vaikka tieto olisi saatavilla myös tilinpäätöksissä, osavuosikatsauksissa, yhtiön nettisivuilla ja muissa julkisissa materiaaleissa.

Suunnittelemme IR-yhdistyksen hallituksessa mahdollista yhdistyksen kannanottoa yhtiöiden pre-silent call -käytäntöihin liittyen. Aihetta taustoittaaksemme toteutamme aiheesta jäsenkyselyn. Kysely lähetetään kuluvan viikon aikana yhdelle vastaajalle per yhtiö, jotta kyselyn tulokset eivät vääristyisi. Kyselyn tulokset julkistetaan seuraavassa uutiskirjeessä hyvissä ajoin ennen kuluvan kvartaalin loppua.

Pekka Rouhiainen