Hyppää sisältöön

Mentori auttaa tunnistamaan aktorin piilevän potentiaalin

Faisa Kahiye osallistui Suomen IR-yhdistyksen mentorointiohjelmaan vuonna 2023. Tässä blogissa hän jakaa kokemuksiaan vuoden kestäneen ohjelman varrelta.

”Hyvä mentori ja luottamuksellinen mentorointisuhde kehittävät aktorin osaamista ja ammatillista kehittymistä merkittävästi. Aktori saa kannustavalta mentorilta vinkkejä niin päivittäisiin työtehtäviin kuin tukea ammatilliseenkin kasvuun ja urasuunnitteluun. Mentori puolestaan kokee merkityksellisyyden tunnetta, kun voi hyödyntää vuosien varrella kertynyttä osaamista toisen hyväksi.

Sain mentoriltani vuodessa kaiken, mitä uskalsin toivoa ennen ohjelman alkua: neuvoja, hiljaista tietoa ja tukea. Onnistunut mentorointi edellyttää ehdotonta luottamuksellisuutta, ja tämä välittyi mentorointisuhteestamme jo heti alussa. Lisäksi mentorointi edellyttää molemminpuolista sitoutumista prosessiin sekä aktorin aitoa halua kehittyä. Olin onnekas saadessani parikseni kokeneen, osaavan ja empaattisen mentorin, jolle olen voinut soittaa milloin vaan. 

Onnistunut mentorointi edellyttää ehdotonta luottamuksellisuutta, ja tämä välittyi mentorointisuhteestamme jo heti alussa.

Mentorini auttoi minua tunnistamaan vahvuuksiani sijoittajasuhdeammattilaisena sekä luomaan lisäarvoa työnantajalleni erinomaisten neuvojen muodossa. Kokemusten jakaminen vahvisti mentorointisuhdetta ja auttoi minua itsereflektiossa tapaamisten ulkopuolella. 

Suomessa käydään tasaisin väliajoin tärkeää keskustelua naisten osuudesta pörssiyhtiöiden johdossa. Mentoroinnin kaltaisilla foorumeilla on mahdollista luoda tulevaisuuden naisjohtajia ja kasvattaa naisten osuutta muun muassa liiketoimintajohdossa. Hyvä mentori näkee aktorin potentiaalin ja voi osaamisellaan jalostaa aktorista huipputekijän. Mentorointisuhde yhtäältä vahvistaa aktorin ammatillista itseluottamusta pärjätä haastavissakin työtehtävissä ja toisaalta tarjoaa korvaamatonta sparrausta työn substanssiin ja sen kehittämiseen.”

Kirjoittaja Faisa Kahiye on Suomen IR-yhdistyksen hallituksen jäsen.

Suomen IR-yhdistyksen mentorointiohjelma

Suomen IR-yhdistys järjestää vuosittain mentorointiohjelman. Mentorointiohjelma on suunnattu yhdistyksen jäsenille.

IR-yhdistyksen ensimmäinen mentorointiohjelma käynnistyi vuonna 2018 ja sittemmin ohjelmaan on osallistunut aktorina tai mentorina lähes sata IR-yhdistysläistä. Vuonna 2024 mentorointiohjelmaan osallistuu kymmenen mentori-aktori-paria.

Ilmoita kiinnostuksestasi seuraavan vuoden mentorointiohjelmaan viimeistään kyseisen vuoden marraskuun loppuun mennessä. Tiedotamme hakuajoista ja alkavista ohjelmista myös yhdistyksen jäsenkirjeissä ja some-kanavilla.