Hyppää sisältöön

Huutava analyytikkopula

Otsikon teksti ei kieltämättä tule ensimmäisenä ajatuksena mieleen, jos katsoo osakemarkkinoita seuraavien analyytikkojen määrän kehitystä viime vuosina.

Sekä ”sell-side” analyyseja tekevien yhtiöiden että analyytikkojen määrä on ollut viime vuodet pikemmin selvässä laskussa ja yhä useampi listayhtiö on jäänyt kokonaan analyytikkoseurannan ulkopuolelle. Analyysitoimintojen supistumista on edesauttanut mm. rahoitusmarkkinoiden sääntelyn lisääntyminen sekä vaihtoehtoisten markkinapaikkojen, automatisoidun kaupankäynnin ja online-välittäjien myötä merkittävästi kutistuneet osakevälityspalkkiot. Analyytikkojen määrän vähentymisestä kertoo mm. se, että Helsingin pörssissä (ml. First North) oli keväällä yhteensä 134 yhtiötä, joista Bloombergin tietokannasta löytyy vähintään yksi analyytikkosuositus 94 yhtiölle. Helsingin pörssissä on siis 40 yhtiötä, joista yksikään analyytikko ei tee sijoitussuositukseen johtavaa tutkimusta.

Teknologian ja tietolähteiden määrän sekä tiedon saannin nopeuden kasvusta huolimatta laadukkaan osakeanalyysin tarve ei ole kuitenkaan kadonnut markkinoilta mihinkään. Analyysin puute johtaa viimeisimpienkin akateemisten tutkimusten valossa selvästi korkeampaan riskipreemioon, heikkoon likviditeettiin ja tehottomaan hinnanmuodostukseen. Myös analyytikoiden rooli informaation tuottajana ja levittäjänä on Google-maailmassakin edelleen tärkeä ja ilman aktiivista seurantaan yhtiöt usein menettävät pörssilistautumisesta saatavat edut. Yllä mainituista syistä johtuen rohkenenkin väittää, että markkinoilla on edelleen huutava pula analyytikoista.

Analyysista ja analyytikon työstä on tulossa myös tulovirtojen muodostuksessa entistäkin tärkeämpi elementti. Tulevaisuudessa osakevälityspalkkioiden merkitys analyysitoimintojen tulonmuodostuksesta tulee todennäköisesti pienenemään merkittävästi. Yksi merkittävä muutos tässä suhteessa tulee olemaan EU-tasolla parhaillaan valmisteilla oleva lainsäädäntö, joka kieltäisi sijoitustutkimuksesta maksamisen välityspalkkiolla. Myös ns. Corporate access-palveluiden maksaminen välityspalkkiolla voidaan kieltää, kuten on jo tehty Isossa-Britanniassa. Toisaalta pääsyä analyyseihin ja tutkimustietokantoihin tullaan rajoittamaan jatkossa entistä enemmän, sillä arvokkaan tutkimustiedon ei haluta valuvan ei-maksavien asiakkaiden ulottuville.

Petri Aho

Suomen Sijoitusanalyytikot ry

hallituksen puheenjohtaja